Category: Anglické vtipy

Kouření škodí zdraví cigaret

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouření škodí zdraví cigaret
By , 4.2.2020 11.21

 • Autor: James Khoury
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2020
 • Počet stran: 320
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-328-2 (EPUB)
 • ISBN: 978-80-7482-329-9 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-330-5 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Kouření škodí zdraví cigaret

ePub ePUB: Kouření škodí zdraví cigaret

PDF PDF: Kouření škodí zdraví cigaret

PDF PDF pro čtečky: Kouření škodí zdraví cigaret


This bilingual collection of absurdist short stories set in Prague attempts to answer the more complex questions of life, such as why a butterfly would be bitter against the world, how an octopus could resent all things Scottish, which breed of cow is the most superficial, and whether bookcases have a sense of humour. Maybe you’re someone who would like to understand the hopes of an ambitious but naive young cigarette or the fears of a left-handed snake.

Tato dvojjazyčná sbírka absurdních povídek zasazených do Prahy se snaží zodpovědět složitější otázky života, jako je například proč by měl být motýl zahořklý vůči celému světu, jak by chobotnice mohla nesnášet cokoli skotského, které kravské plemeno je nejpovrchnější či zda mají knihovny smysl pro humor. Možná jste někdo, kdo by rád pochopil naděje ambiciózní, ale naivní mladé cigarety nebo obavy levorukého hada.

To help English language learners,  idiomatic expressions used in each story are explained. Special attention is given to the dreaded Czenglish mistakes which are so commonly made (yes, that’s make a mistake, not do a mistake!).

Abychom pomohli studentům anglického jazyka, jsou zde vysvětleny idiomatické výrazy používané v každém příběhu. Zvláštní pozornost je věnována obávaným tzv. Czenglish chybám, které se tak často dělají (ano, říká se make a mistake, nikoli do a mistake!).

Lernen Sie English mit Witz 1

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lernen Sie English mit Witz 1
By , 21.8.2011 20.30
Učte se anglicky a německy najednou 1

Učte se anglicky a německy najednou 1

  Učte se anglicky a německy najednou – anekdoty v anglickém i německém jazyce.

Ukázka knihy: Učte se anglicky a německy najednou 1

Učte se anglicky s vtipem III.

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učte se anglicky s vtipem III.
By , 21.8.2011 20.16

Učte se anglicky s vtipem 3, nakladatelství Viking

 

 • Autor: Vobořil Jindřich
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2010
 • počet stran: 250
 • ISBN: 80-86538-11-2
 • ISBN: 978-80-86538-37-2 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-86538-38-9 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-86538-83-9 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
wooky.cz ePub mobi Android iPhone Win-mobile Win-PC
Kosmas.cz ePub

Ukázka knihy: Učte se anglicky s vtipem 3


Proč se učit anglicky? Protože jinak jste v dnešním globalizovaném světě mrtví! Proč se učit anglicky s vtipem? Vtip je krátký, jednoduchý a snadno si jej zapamatujete. Kniha je rozdělena na dvě poloviny. První část („zahřívací“) nabízí zrcadlový překlad: angličtina vlevo, čeština vpravo. V textech druhé, pouze anglické části najdete některá slova vytištěná tučně. Jejich překlad je uveden v anglicko-českém slovníčku na konci knihy. Jednojazyčný text vybavený odpovídajícím slovníčkem je mnohem efektivnější. Čtenář si slovní zásobu osvojuje přímo, bez zprostředkování leckdy problematického překladu – pravou anglickou anekdotu lze totiž přeložit bez ztráty pointy jen těžko, neboť anekdoty bývají dvojí: slušné a dobré. A jak říkal J. Werich – tam, kde Češi vyměšují, Anglosasové mužní…

Odkazy – videa

Učte se anglicky s vtipem II.

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učte se anglicky s vtipem II.
By , 21.8.2011 19.46

Učte se anglicky s vtipem 2, nakladatelství Viking

 

 • Autor: Vobořil Jindřich
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2002
 • počet stran: 224
 • ISBN: 80-86538-10-5
 • ISBN: 978-80-86538-35-8 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-86538-36-5 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-86538-82-2 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
wooky.cz ePub mobi Android iPhone Win-mobile Win-PC
Kosmas.cz ePub

Ukázka knihy: Učte se anglicky s vtipem 2


Proč se učit anglicky? Protože jinak jste v dnešním globalizovaném světě mrtví! Proč se učit anglicky s vtipem? Vtip je krátký, jednoduchý a snadno si jej zapamatujete. Kniha je rozdělena na dvě poloviny. První část („zahřívací“) nabízí zrcadlový překlad: angličtina vlevo, čeština vpravo. V textech druhé, pouze anglické části najdete některá slova vytištěná tučně. Jejich překlad je uveden v anglicko-českém slovníčku na konci knihy. Jednojazyčný text vybavený odpovídajícím slovníčkem je mnohem efektivnější. Čtenář si slovní zásobu osvojuje přímo, bez zprostředkování leckdy problematického překladu – pravou anglickou anekdotu lze totiž přeložit bez ztráty pointy jen těžko, neboť anekdoty bývají dvojí: slušné a dobré. A jak říkal J. Werich – tam, kde Češi vyměšují, Anglosasové mužní…

Odkazy – videa

Učte se anglicky s vtipem I.

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Učte se anglicky s vtipem I.
By , 21.8.2011 19.46

Učte se anglicky s vtipem 1, nakladatelství Viking

 

 • Autor: Jindřich Vobořil
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2009
 • počet stran: 187
 • ISBN: 80-86538-09-5 (kniha)
 • ISBN: 978-80-86538-33-4 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-86538-34-1 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-86538-81-5 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
wooky.cz ePub mobi Android iPhone Win-mobile Win-PC
Kosmas.cz ePub

Ukázka knihy: Učte se anglicky s vtipem 1


Odkazy – videa

Panorama Theme by Themocracy