Kouzlo letní noci

By , 22.4.2013 18.13

Kouzlo letní noci, nakladatelství Viking

  • Autor:Miroslav Jandovský
  • Nakladatelství: Viking
  • Rok vydání: 2013
  • Počet stran: 280
  • Autor obálky: qelb
  • ISBN: 978-80-7482-021-2 (MOBI)
  • ISBN: 978-80-7482-020-5 (ePUB)
  • ISBN: 978-80-7482-022-9 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi PDF PDF pro čtečky
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Kouzlo letní noci

ePub ePUB: Kouzlo letní noci

PDF PDF: Kouzlo letní noci

PDF PDF pro čtečky: Kouzlo letní noci


Mladý lord Thomas Chum, známý londýnský bonviván, doprovází svou tetičku, lady Evelinu Cowmes-Bradlyovou, k její přítelkyni z mládí do Skotska a s ním tam odjíždí i jeho sluha Malfus – může nám do jisté míry připomínat oblíbeného Saturnina.

Nebylo jistě autorovým záměrem naznačit, že poslední výhonek dlouhé rodové linie Cowmes-Bradlyů již poněkud zdegeneroval, faktem však je, že Malfusova všestranná a oddaná péče mu život podstatně usnadňuje.

Jak se však vyrovná se skutečností, že se ho tetička Evelina rozhodla oženit…?

Thomasův poklidný, rutinní život se náhle obrátí vzhůru nohama, když je seznámen s inteligentními sebevědomými dívkami, specialitou místní palírny, zažije únos, je přiveden do choulostivé situace, doráží na něj bývalá milenka

Vždy však může spoléhat na sluhu Malfuse.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy