The Man Who Swallowed the Wind

By , 19.9.2015 18.52
The Man Who Swallowed the Wind, nakladateství Viking

The Man Who Swallowed the Wind, nakladateství Viking

  • Autor: Olga Walló
  • Nakladatelství: Viking
  • Rok vydání: 2015
  • Počet stran: 350
  • Autor obálky: qelb
  • ISBN: 978-80-7482-210-0 (ePUB)
  • ISBN: 978-80-7482-211-7 (MOBI)
  • ISBN: 978-80-7482-212-4 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: The Man Who Swallowed the Wind

ePub ePUB: The Man Who Swallowed the Wind

PDF PDF: The Man Who Swallowed the Wind

PDF PDF pro čtečky: The Man Who Swallowed the Wind


Anglická verze knihy Olgy Walló Muž, který polykal vítr.

Cesta vzorného sirotka Ivana  vede ze sirotčince v letech padesátých přes teologický seminář, blázinecfilosofickou fakultu až na mexické velvyslanectvíletech devadesátých. Najde svého otce? Nebo Otce Všemohoucího? Potkává tajné agenty, pošetilou herečku,  tajuplný rukopis, svůj vlastní žaludek, najde sám sebe?   Detektivka naruby nebo pikareskní příběh?

How to survive in Prague.

The path of exemplary orphan Ivan begins at a children’s institution in the 1950s, leading him to a seminary, madhouse and philosophical faculty, before culminating at a Mexican Embassy in the 1990s. Along the way, he encounters secret agents, a foolish actress, mysterious handwritten texts, and even his own stomach.

Will he find his father? Or the Father Almighty?  Will he find himself?

Detective story turned inside out, or picaresque tale?

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy