Od voru ke Queen Mary 2

By , 30.10.2016 16.23
Od voru me Queen Mary 2, nakladatelství Viking

Od voru me Queen Mary 2, nakladatelství Viking

  • Autor: Karel Renc
  • Nakladatelství: Viking
  • Rok vydání: 2016
  • Počet stran: 315
  • Autor obálky: qelb
  • ISBN: 978-80-7482-216-2 (ePUB)
  • ISBN: 978-80-7482-217-9 (MOBI)
  • ISBN: 978-80-7482-218-6 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Od voru me Queen Mary 2

ePub ePUB: Od voru me Queen Mary 2

PDF PDF: Od voru me Queen Mary 2

PDF PDF pro čtečky: Od voru me Queen Mary 2


Kniha popisuje rozvoj technických dovedností a znalostí člověka od prehistorických dob po dnešek. Zabývá se i používanými materiály a jejich zpracováním. Nejprve se dlouho rozvíjela jednoduchá plavba na řekách a jezerech. Postupně lidé s rozvojem stavby lodí přecházeli na pobřežní plavbu. Když začali zvládat využívání větru, vylepšovali plachetní lodě a odvažovali se již i na otevřená moře. Po vynalezení parního stroje dochází nejprve k vývoji parníků poháněných kolesy. Po vynalezení lodního šroubu a využívání železa ke stavbě lodí dochází k obrovskému rozmachu lodní dopravy. Dalšího podstatného pokroku bylo dosaženo při vynálezu Dieselova motoru a jeho instalaci do lodí. Patrně vrcholem lodního stavitelství je doposud vybavování lodí parními turbínami. Pro zajištění páry pro lodní turbíny se od šedesátých let minulého století využívají u některých velkých lodí také atomové reaktory.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy