Category: Knihy vzpomínek

Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách
By , 20.12.2020 15.17

Ostatní slovní druhy (adjektiva, zájmena, číslovky, příslovce, částice), ustálené vazby a frazeologismy

 • Autor: Karel Renc
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2020
 • Počet stran: 460
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-352-7 (EPUB)
 • ISBN: 978-80-7482-353-4 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-354-1  (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi    
PalmKnihy.cz ePub mobi    
Knihulka.cz ePub mobi    
Wknihy.cz   mobi    
Martinus.sk ePub mobi    
DataBook.cz ePub mobi    
eky.sk ePub mobi    
Kosmas.cz ePub mobi    

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách

ePub ePUB: Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách

PDF PDF: Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách

PDF PDF pro čtečky: Památníky Velké války 1914-1918 ve východních Čechách


Když se člověk toulá po naší krásné republice, často narazí na nádherná sochařská díla, jež v té které obci nebo městě upomínají na hrůzy 1. světové války a padlé spoluobčany. Je jich prý v Čechách a na Moravě skoro tisíc. Při svém průzkumu jsem prohledával královéhradecký, jičínský, rychnovský a pardubický okres. I tak si myslím, že jsem nějaké pomníky přehlédl, nebo nenašel. Některé, i když jsem o nich věděl, jsem již ani momentálně nehledal. Nechtěl jsem, aby kniha byla moc obsáhlá. Když budu mít čas, tak si je najdu a do archivu si je dám. I tak jich je zde skoro 400. Cestování mne občas dovedlo i mírně za hranice těchto okresů. Když jsem narazil na nějakou zajímavou památku na válku 1914–1918, tak jsem neodolal a připojil ji do této knihy.

Většina pomníků je dnes památkově chráněna a v posledních letech byla řada z nich restaurována. Případně se jejich údržba chystá. Dokládají vysokou úroveň našich sochařů, kameníků a jejich cit pro zpracovávaný materiál. Zajímavá je i skutečnost, že leckdy třeba malá obec nechala na památku svých padlých spoluobčanů vybudovat alespoň jednoduchý pomník, a ve vedlejší, podstatně bohatší obci, si své oběti nepřipomněli ani pamětní deskou.

Cenu toho kterého pomníku ovlivňoval materiál, který byl pro pomník navržen, dále komu bylo jeho vytvoření zadáno a jaké téma si dotyčná obec objednala. Ve stavbě pomníků se obvykle angažovala obec, sokolové, dobrovolní hasiči a různé místní spolky. Přispívali na ně i jednotliví občané.

Paměti porodní báby

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Paměti porodní báby
By , 28.11.2020 10.47

 • Autor: Petr Vašina
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2020
 • Počet stran: 250
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-355-8 (EPUB)
 • ISBN: 978-80-7482-356-5 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-357-2 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Paměti porodní báby

ePub ePUB: Paměti porodní báby

PDF PDF: Paměti porodní báby

PDF PDF pro čtečky: Paměti porodní báby


Bojkovice jsou malé město s 4400 obyvateli. Nacházejí se na rozhraní Slovácka a Valašska. Žijeme v podhůří Bílých Karpat. Život tu byl vždycky těžký. Osídlení našeho kraje sahá hluboko do minulosti.

Každý máme svůj osobní pravěk. Čas, kdy jsme ještě nebyli na světě. Kdy už ale žili své životy naši předkové. Jejich životy jsou naše kořeny, z nich máme své životy a v jejich jednání můžeme najít předobraz našeho počínání i našich osudů.

Já jsem měl to štěstí, že jsem uměl naslouchat, když vzpomínali na svůj život…

Teď jsem jak archeolog nad pravěkým sídlištěm. Ve své paměti hledám a nacházím úlomky jejich vyprávění. A tak jak archeolog skládá střípky pravěkých nádob, tak já skládám ze střípků vzpomínek jejich osudy a příběhy.

Stalo se módou sestavovat rodokmeny. Jenže co komu řekne seznam jmen s daty narození a úmrtí? Větší vypovídací hodnotu mají příběhy našich předků. Pokusil jsem se sepsat několik takových příběhů a doplnil jsem je o osudy vlastní. Snad mi prominete, že jsem tam, kde jsem nenašel historické prameny, povolil trochu uzdu své fantazii. Ale nikdy ne příliš. Jádro příběhu je vždycky pravdivé.

Část mého vyprávění jsou příběhy mých předků, včetně pamětí mojí matky – porodní báby – pak moje osobní vzpomínky a potom obrázky z dějin našeho kraje.

Ze života Františka Turečka ve světové válce

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze života Františka Turečka ve světové válce
By , 25.12.2019 21.11

 • Autor: František Tureček, Karel Renc
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2019
 • Počet stran: 70
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-334-3 (EPUB)
 • ISBN: 978-80-7482-335-0 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-336-7 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Ze života Františka Turečka

ePub ePUB: Ze života Františka Turečka

PDF PDF: Ze života Františka Turečka

PDF PDF pro čtečky: Ze života Františka Turečka


Vzpomínky popisují, jak drsný život měl František Tureček v mládí, během začátku a v průběhu 1. světové války.
Zahrnují jeho školní léta v obecné škole, následuje měšťanka, kterou ukončil ve čtrnácti letech. Vzhledem k povolávání dospělých mužů do armády, vykonává na vesnici, kde žije, funkci tajemníka a zároveň obecního bubeníka. Následují jeho učednická léta u německy hovořícího zahradníka. Zlom pro něho nastal v lednu 1918. Je odveden do armády. Vzhledem k tomu, že uměl německy, je zařazen do poddůstojnické školy. Po jejím absolvování a vytvoření marškumpanie cestují do Kyjeva, kde je jejich mateřský 119. pluk. V Rusku ale nezůstanou a jsou převeleni do Itálie. Na cestě do Itálie prožil ve vlaku své 18. narozeniny. Při pochodu na stanoviště se dostávají do dělostřeleckého přepadu. Vidí kolem sebe hrůzy války. Podaří se jim schovat se do úkrytů zhotovených ve skalách. Zažijí plynový útok. Je vysílán na hlídky a s velkým štěstím je přežívá. Prvního listopadu se fronta hroutí. Jsou z hor Italy eskortováni do zajateckého tábora. V prosinci 1918 vstupují do československých legií a očekávají brzký návrat z Itálie do vzniklého Československa.

Satyrova zpověď

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Satyrova zpověď
By , 22.9.2019 12.06

Satyrova zpověď, nakladatelství Viking

Satyrova zpověď, nakladatelství Viking

 • Autor: Eliška Koppová, Helena Vančurová, Karel Sedláček
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2019
 • Počet stran: 110
 • Autor obálky: William-Adolphe Bouguereau
 • ISBN: 978-80-7482-322-0 (EPUB)
 • ISBN: 978-80-7482-323-7 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-324-4 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Satyrova zpověď

ePub ePUB: Satyrova zpověď

PDF PDF: Satyrova zpověď

PDF PDF pro čtečky: Satyrova zpověď


Ti dva se spolu dokázali bavit vcelku bez zábran. Přesto býval někdy ten starší před plánovaným rozhovorem neklidný. Mladší přítel byl něco jako zrcadlo, obraz jeho pedagogických schopností. Jmenoval se Karel, a ačkoliv už překročil čtyřicítku, něco ho stále nutilo dokolečka vyměňovat partnerky. Nazývejte si to, jak chcete. Řekněte si třeba, že má větší pohlavní apetit, případně nějakou úchylku, že není zralou osobností… Ve hře jsou skutečnosti, o kterých nemáte zdání. A ještě jsou v ní možná i jiné, o nichž nevěděl ani jeho starší a zkušenější přítel. Vždyť komu je dáno dostat se ke kořenům lásky? Bohu Amorovi? I ten, jak uvidíte, může být bezradný. Přesto se cítil povinen udělat, co je v jeho silách. Pokud se v pedagogickém působení na svého syna dopustil chyby, bylo třeba ji urychleně napravit. Proto vznikly tyhle rozhovory, které nebudeme nazývat hovory o lásce, ty už před námi napsal Platón. Ale o lásku v nich rozhodně půjde.

Nechte se vést životem

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nechte se vést životem
By , 1.6.2019 16.57

 • Autor: Miloš Babiš
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2019
 • Počet stran: 65
 • Autorka obálky a ilustrací: Lucie Le Roux
 • ISBN: 978-80-7482-304-6 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-305-3 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-306-0 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Nechte se vést životem

ePub ePUB: Nechte se vést životem

PDF PDF: Nechte se vést životem

PDF PDF pro čtečky: Nechte se vést životem


Naše karty jsou rozdány hned při narození. Můžeme se třeba na hlavu postavit, stejně s naším osudem nic nenaděláme. Neutečeme mu, ani se před ním nikam neschováme. Můžeme jet třeba na konec světa, stejně nás dožene. Nezkoušejme ho proto ani nijak zlomit. Nechme se životem vést a doufejme, že dobře dopadne. V pořadí třetí sbírka pošetilých povídek, vzpomínkových obrázků z autorova života, vedená snahou připomenout těm, co byli u toho, pár krásných okamžiků života a ostatním dát možnost chvilku se zastavit a třeba se i zasmát, což je, jak známo, koření života. Nahlédnete pod pokličku amatérského létání na rogalu za normalizace, okusíte trochu pravé romské pohostinnosti pod Tatrami a nakonec se vykoupete s ledními medvědy v Chorvatsku.

Úsměvy života

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úsměvy života
By , 1.6.2019 16.34

 • Autor: Miloš Babiš
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2019
 • Počet stran: 50
 • Autor obálky: Luboš Servus
 • Autorka ilustrací: Lucie Le Roux
 • ISBN: 978-80-7482-301-5 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-302-2 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-303-9 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Úsměvy života

ePub ePUB: Úsměvy života

PDF PDF: Úsměvy života

PDF PDF pro čtečky: Úsměvy života


Volné pokračování cyklu humorných povídek z autorova života Vás zavede na houby s bývalým premiérem Čalfou, na výlet do bohatého Západního Německa, na vodu v časech normalizace či do jižních Čech na závody s kolem Ukrajina. Motivem, proč tato kniha vznikla, byla snaha čtenáře trochu rozptýlit, přimět ho na chvilku se zastavit a na okamžik se odpoutat od denního shonu a pobavit se nad pošetilými nápady dobrodruha. Život je dost krátký na to, abychom ho brali příliš vážně a zároveň nadmíru vzácný, abychom ho promarnili utopeni v bezedném soudku našich starostí. Vzpomínkové obrázky z dobrodružného života Vám přinesou dobrou náladu a možná Vás přimějí tak trochu i zavzpomínat. Určitě se v příbězích mnozí z Vás najdou a zjistí, že zase není potřeba se brát tolik vážně!

Nebojte se žít

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebojte se žít
By , 23.2.2019 15.30

Nakladatelství Viking, Nebojte se žít

Nakladatelství Viking, Nebojte se žít

 • Autor: Miloš Babiš
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2019
 • Počet stran: 90
 • Autor obálky: Karel Tykal
 • ISBN: 978-80-7482-298-8 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-299-5 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-300-8 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Nebojte se žít

ePub ePUB: Nebojte se žít

PDF PDF: Nebojte se žít

PDF PDF pro čtečky: Nebojte se žít


Zajímá vás, jak se střílí řípa pomocí lokomotivy? Nebo jak pohodlně se jede z dovolené z Bulharska s havarovaným embéčkem bez předního skla? Znáte ukrajinský způsob chytání ryb „na udičku“ s přídavkem vysokého napětí? Odpočinkově laděná sbírka vyprávění z autorova života zachycuje období dospívání mladého sportovce v letech normalizace na malém městě i jeho podnikatelské začátkydivokých devadesátých létech, kdy nic nebylo problém. A při některých vyprávěních trochu mrazí. Proč? Protože jsou napsány podle skutečných událostí. Žít život je velké umění a není na něj žádný návod. Právě ty ztřeštěné a pošetilé prožitky vám trochu toho umění poodhalí. Je úplně jedno, jste-li prezident nebo popelář, máte-li v kapse víc či míň. Tak se nebojte žít svůj vlastní život naplno!

Zápisník z bojů a cesty v Rusku dobrovolce Jaromíra Bašeho

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápisník z bojů a cesty v Rusku dobrovolce Jaromíra Bašeho
By , 26.12.2017 11.42

Zápisník Jaromíra Bašeho, nakladatelství Viking

Zápisník Jaromíra Bašeho, nakladatelství Viking

 • Autor: Jaromír Baše
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2017
 • Počet stran: 115
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-280-3 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-281-0 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-282-7 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Zápisník z bojů a cesty v Rusku

ePub ePUB: Zápisník z bojů a cesty v Rusku

PDF PDF: Zápisník z bojů a cesty v Rusku

PDF PDF pro čtečky: Zápisník z bojů a cesty v Rusku


Tak jako mnoho jiných si i Jaromír Baše, narozený v Mokrém u Opočna dne 27. dubna 1893, vedl zápisník. Jeho zápisky z Ruska začínají únorem 1918. Končí dnem 6. června 1920 před přistáním lodě AMERICA, která vezla 4. Čsl. pluk z Vladivostoku do Terstu. Psal v něm o svém životě v zajetí, v legiích, o bojích, putování po Rusku a cestě domů do Československa. Po návratu do Československa se 21. července 1923 oženil. Usadil se ve Vlkově, kde pracoval jako rolník. Zažil tam v roce 1954 vznik JZD. V roce 1958 v 65 letech odešel do důchodu a ve Vlkově žil až do své smrti. V původním rodinném statku ve Vlkově žije jeho vnuk Jaromír Baše. Léty se bohužel některé listy zápisníku jeho dědečka ztratily a jiné jsou nečitelné. I to, co zbylo, je velmi zajímavé líčení tehdejších událostí z pohledu prostého člověka.

Nebe = alternativní sandbox

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebe = alternativní sandbox
By , 17.12.2016 16.48

Nebe = altarnativní sandbox

Nebe = altarnativní sandbox

 • Autor: Zdeněk Schee
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2016
 • Počet stran: 220
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-249-0 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-250-6 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-251-3 (PDF/CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Nebe = altarnativní sandbox

ePub ePUB: Nebe = altarnativní sandbox

PDF PDF: Nebe = altarnativní sandbox

PDF PDF pro čtečky: Nebe = altarnativní sandbox


Napsání této knihy jsem s nikým nekonzultoval, byť vím, že mě sledují téměř všechny tajné služby světa a že se nyní hodně lidem tají dech, protože mají strach.

Ovšem pochopí, že to, co má být řečeno, je natolik důležité pro rozvoj lidstva a pro postavení projektu LISA, že mě nechají být.

V dětství jsem svému příteli Michalu Hábovi ze srandy řekl, že by se dala napsat Antibible. Nebyl jsem připraven – nebyla správná doba, ovšem nyní nastala.

A já jsem Antikrist.

Kniha Nebe = alternativní sandbox pro Vás zároveň představuje autobiagrafický náhled na Nový světový pořádek, tedy lepší uspořádání světa ve srovnání s uspořádáním světa, které zde máme od pádu železné opony, či dokonce od konce druhé světové války.

Kniha je sepsána zčásti chronologicky a zčásti podle témat. Některá témata mohou být zčásti vymyšlená, jiná jsou však zcela reálná. Je na čtenáři, aby si udělal obrázek a vlastní závěry.

Některé části knihy byly odstraněny coby autocenzura, kterou jsem použil, abych některé lidi nevystavoval příliš velké pozornosti.

Můj vztah s Aňou, který je v současné chvíli realizován na dálku, potvrzuje, že i lidé a mimozemšťani mohou mít pěkný vztah, aniž by jeden druhého viděli.

V knize rovněž naleznete informace o zednářích, iluminátech, mimozemšťanech, o kvantových počítačích, robotech, umělé inteligenci a hypnóze.

Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920
By , 18.8.2016 10.50

Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

 • Autor: Jiří Sixta
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2016
 • Počet stran: 103
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-240-7 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-241-4 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-242-1 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

ePub ePUB: Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

PDF PDF: Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920

PDF PDF pro čtečky: Zápisník Jiřího Sixty, c.k. vojáka a ruského legionáře, 1914-1920


Deník Jiřího Sixty, vojáka c. k. armády a později legionáře v Rusku, je doslovný přepis jeho záznamů, které si zapisoval v letech 1914–1920. Popisuje v nich zážitky z bojů na ruské frontě v nenáviděné uniformě rakouského vojáka, své přeběhnutí k Rusům, boje československých legionářů v zemi zmítané revolučním terorem, putování rozlehlou Sibiří zemi až do Vladivostoku a dál cestu lodí do Evropy k vytouženému domovu.

Deník je doplněn dobovými fotografiemi a obrazy.

Symposion

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Symposion
By , 4.1.2015 15.10

Symposion, nakladatelství Viking

Symposion, nakladatelství Viking

 • Autor: Miroslav Jandovský
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2014
 • Počet stran: 180
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-177-6 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-178-3 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-179-0 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Symposion

ePub ePUB: Symposion

PDF PDF: Symposion

PDF PDF pro čtečky: Symposion


Když se sejdou spisovatel, sochař a malíř a dáma s rozhledem, pak se vedou zajímavé řeči. V knize Symposion – svým názvem odkazující na diskuse starořeckých filozofů – zachytil Miroslav Jandovský své rozhovory se sochařem Miloslavem Chlupáčem a jeho ženou Marií o věcech banálních i světodějných.

Příběhy zvířat

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběhy zvířat
By , 2.1.2015 14.21

Příběhy zvířat, nakladatelství Viking

Příběhy zvířat, nakladatelství Viking

 • Autor: Olga Walló
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2014
 • Počet stran: 120
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-181-3 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-180-6 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-182-0 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Příběhy zvířat

ePub ePUB: Příběhy zvířat

PDF PDF: Příběhy zvířat

PDF PDF pro čtečky: Příběhy zvířat


Toto je pravdivý příběh krásné a rozumné fenky jménem Dášenka (ano, jako ta Čapkova), která byla dohnána k rozhodnutí, že nebude patřit nikomu; že bude svoje paní. Odehrává se v jednom odlehlém šumavském údolí v posledních létech minulého tisíciletí a vystupují tam taky lidé.

Protože je to příběh pravdivý, je dosti drsný. Pokládáme Dášenku za politickou průkopnici nově promýšleného vztahu lidí a zvířat.

Krásný jako Karel

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásný jako Karel
By , 24.2.2014 8.34

Krásný jako Karel, nakladatelství Viking

Krásný jako Karel, nakladatelství Viking

 • Autor: Olga Walló
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2014
 • Počet stran: 150
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-078-6 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-077-9 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-079-3 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Krásný jako Karel

ePub ePUB: Krásný jako Karel

PDF PDF: Krásný jako Karel

PDF PDF pro čtečky: Krásný jako Karel


Režisérka, překladatelka a spisovatelka Olga Walló se ve svém románu vrací na přelom devatenáctého a dvacátého století, k postavám svých prarodičůKarla Michaela Walló a Marie Hájkové. Prostřednictvím jejich příběhu sleduje i obě jejich rodiny známých pražských uzenářů, se všemi životními radostmi i osudovými tragédiemi.

Jedná se o třetí díl volného románového cyklu Věže Svatého Ducha, kde je každý díl samostatným dějovým celkem.

Babiččiny pochoutky

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Babiččiny pochoutky
By , 20.12.2013 12.51

Babiččiny pochoutky, nakladatelství Viking

Babiččiny pochoutky, nakladatelství Viking

 • Autor: Romana Szalaiová
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2013
 • Počet stran: 40
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-087-8 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-086-1 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-088-5 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Babiččiny pochoutky

ePub ePUB: Babiččiny pochoutky

PDF PDF: Babiččiny pochoutky

PDF PDF pro čtečky: Babiččiny pochoutky


Tato kniha přináší poctivé starodávné recepty od babičky spisovatelky Romany Szalaiové. Babička Antonie žila v letech 1915 až 2009. Její recepty jsou proložené vyprávěním o ní. Naleznete tu také vzpomínky na společné setkání s biskupem Václavem Malým na počátku jeho duchovní dráhy atd. Předpisy tradiční české kuchyně na dortymoučníky, dílem určené k rychlé přípravě, udělají tu nejsladší tečku za každým Vaším svátečním obědem.

Baronka

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Baronka
By , 29.8.2013 7.23

Baronka, nakladatelství Viking

Baronka, nakladatelství Viking

 • Autor: Miroslav Jandovský
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2013
 • Počet stran: 145
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-062-5 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-063-2 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-064-9 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Baronka

ePub ePUB: Baronka

PDF PDF: Baronka

PDF PDF pro čtečky: Baronka


Příběh mladého mužezralé ženy v kulisách truchlivé doby.

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let se na šumavské vesnici setkává začínající učitel, mladý a nesmělý Tomáš Mrázek, s baronkou, jíž nastupující komunistický režim postavil do pozice společenského outsidera. Nešlo však jen o všeobecně váženou paní baronku – ani na vzdáleném jihočeském venkově si nemohl být nikdo jistý, nedopadne-li na něj „revoluční spravedlnost“. Mrázka ovlivňuje osud strýce, jenž byl za války členem odboje, bohužel řízeného ze Západu, baronka je zase trestána za svůj původ a dobře si uvědomuje, že v nastupujícím režimu nemá šanci. Dvě postavy – každá s jinou historickou perspektivou, které by se v dřívějších dobách neměly šanci potkat – se v nové dějinné situaci mění na pouhé figurky na historické šachovnici, a byť se snaží navzájem si pomáhat a posilovat svůj vztah, tíživá doba si přece jenom vybírá svou daň…

 

Osudy žen

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osudy žen
By , 15.8.2013 20.39

Osudy žen, nakladatelství Viking

Osudy žen, nakladatelství Viking

 • Autor: Romana Szalaiová
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2013
 • Počet stran: 155
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-053-3 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-054-0 (ePUB)
 • ISBN: 978-80-7482-055-7 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk ePub mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Osudy žen

ePub ePUB: Osudy žen

PDF PDF: Osudy žen

PDF PDF pro čtečky: Osudy žen


Tato kniha Romany Szalaiové, známé autorky ženských románů, nám ukazuje zcela jiný pohled na osudy žen, které žijí mezi námi, a přesto je pojí zcela výjimečné životní zkušenosti. Deset vybraných žen nám odhaluje svoje postoje a přibližuje mnohdy velmi dramatické zážitky. Velkou předností autorky je, že se jí podařilo skloubit dohromady pohledy na život žen nejen rozdílného vzdělání i věku, ale také s různými životními cíli a očekáváními. Opravdu čtivá knížka zaujme jak mladé, tak i zralejší čtenářky.

Prázdniny s Jackem Londonem

comments Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prázdniny s Jackem Londonem
By , 2.3.2013 12.12

Prázdniny s Jackem Londonem

Prázdniny s Jackem Londonem, nakladatelství Viking

 • Autor:Ladislav Szalai
 • Nakladatelství: Viking
 • Rok vydání: 2013
 • Počet stran: 135
 • Autor obálky: qelb
 • ISBN: 978-80-7482-008-3 (MOBI)
 • ISBN: 978-80-7482-007-6 (ePUB)
 • ISBN:978-80-7482-009-0 (PDF na CD)

Koupit knihu

v elektronické podobě (eKniha/eBook):

eReading.cz ePub mobi
PalmKnihy.cz ePub mobi
Knihulka.cz ePub mobi
Wknihy.cz mobi
Martinus.sk mobi
DataBook.cz ePub mobi
eky.sk ePub mobi PDF PDF pro čtečky
Kosmas.cz ePub mobi

Ukázka knihy:

mobi MOBI: Prázdniny s Jackem Londonem

ePub ePUB: Prázdniny s Jackem Londonem

PDF PDF: Prázdniny s Jackem Londonem

PDF PDF pro čtečky: Prázdniny s Jackem Londonem


Kamarádství, zklamání, lásku i smrt, to vše přináší život Petrovi, malému vesnickému klukovi. V lyrizovaném pásmu chronologicky řazených výjevů budeme sledovat Petra od jeho devíti do třiadvaceti a prožívat s ním radosti i utrpení. V knize Prázdniny s Jackem Londonem, jejíž někdy až temná nálada se z autorovy tvorby výrazně vymyká, Ladislav Szalai téměř magicky vylíčil citové, nostalgické i tragické momenty světa dětstvídospívání.

Panorama Theme by Themocracy